Escher Liewensfrou: "Mär gesinn eis!"

Eng kreativ Gruppenaarbecht vum Escher Liewensfrou.
15., 17. an 28. Abrël 2010 um 20h00,
an den 18. Abrël 2010 um 17h00 am Escher Theaterzelt

20100415_el_maer_gesinn_eis__008
20100415_el_maer_gesinn_eis__008
Copyright by www.eschalzette.com