HOME Contact Guestbook About Esch E-Ticket Théâtre Online Bibliothèque Online Conservatoire Online Cinémas Online Belval Investment Rockhal Online

Escher Liewensfrou

prochainement
Escher Liewensfrou: "Mär gesinn eis!"
Eng kreativ Gruppenaarbecht vum Escher Liewensfrou.
15., 17. an 28. Abrël 2010 um 20h00,
an den 18. Abrël 2010 um 17h00 am Escher Theaterzelt
prochainement
Escher Liewensfrou - Generalversammlung
03-03-2009
Generalversammlung an
Virstellung vun "Liewen, liewen, liewen" - Eng Schokelasknippchen, eng Fra, e Quetschefluet an e Goldfasa -
E Steck Theater. Eng kreativ Gruppenaarbecht vun der Escher Liewensfrou a Coproductioun mam Escher Theater.
Le Chapiteau du Théâtre d'Esch
"Escher Liewensfrou": Liewen, liewen, liewen,
21-03-2009
"Escher Liewensfrou": Liewen, liewen, liewen, - Eng Schokelasknippchen, eng Fra, e Quetschefluet an e Goldfasan.
Scho laang keng Schokelasknippche méi krut? Als Fra passt ee jo op seng Linn op. Heiandsdo e Qutschefluet mä ganz sécher kee Goldfasan.
A wat soll ech soen, firwat net emol eng Kéier richteg op d'Tromm schloen den 20. respektiv den 21. Mäerz 2009 zu Esch am Zelt. Do kritt dir alles an engem Owend zerwéiert, dat gëtt: Liewen, liewen, liewen.
Wat sech zum Deel esou kulinarisch unhéiert, ass den Titel vun der Escher Liewensfrou hirem neien Theaterstéck.
Et spillen:
Simone Asselborn-Bintz, Brigitte Bintz, Lynn Ceccotto, Malou Christophe, Sylvie Ewen, Claude Faber, Romain Graul, Marie Jeanne Jacobs, Pierre Lorang, Cora Poncelet, Roger Schiertz, Marc Weidert, Josiane Zbinden
Plakat: Luc Ewen
Fotoen: Patrick Jung
Kleeder: Yvette Engel
Schminck: Coiffure & Beauté by Tun
Luucht: Equipe vum Escher Theater
Dekor: Joé Schweich
Musekerin: Sheila Pigeon
Text a Regie: Paul Christophe
Escher Liewensfrou: Prouw: "Mär gesinn eis!"
MÄR GESINN EIS!
Eng kreativ Gruppenaarbecht vum Escher Liewensfrou.
15., 17. an 28. Abrël 2010 um 20h00, an den 18. Abrël 2010 um 17h00 am Escher Theaterzelt
7. Mai 2010 am C.N.A. zu Diddeleng
13. Mai 2010 am Kapuziner Theater zu Lëtzebuerg
Reservatioun: 55 09 16 oder 54 03 87
"ESCHER LIEWENSFROU"
Rétrospective: -Divers-
- Acteurs
- Excursion
- Prix
- Divers En présence de Madame Lydia Mutsch, bourgmestre de la Ville et des Messie
"ESCHER LIEWENSFROU"
Rétrospective: 1972-2005
1972_deck_ness-vir_dvollek
1972_den_bloen_hary
1974_dvakanz_am_mellerdall
1975_dpoltches_famill
1976_um_block
1976 assemblée générale
1978_de_grof_vun_butschebuerg
1979_an_der_faal
1980_aen_zevill
1984_op_der_kirmes
1985_maach_mer_naischt_vir
1986_de_wesch
1987_d_aischelisy
1987_de_mann_aus_texas
1988_den_dempel
1988_wann_et_an_dvakanze_geet
1991_d_leift_ass
1992_miss_moddel
1993_d_fraiheet_ass
1994_requiem_fir_e_lompekreimer
1998_manila_du_main_hiirzegt_kand
2000_kale_kaffi
2001_aeddi_charel
2003_lifting
2004_am_eescht
2005_e_steck_vum_gleck
2005_eng_nuecht_um_kuelebierg
"ESCHER LIEWENSFROU"
Rétrospective: 1920-1971
1920_dwonner_vu_spesbech
1923_dwichtelcher_vum_groesten
1927_dsiweburen
1960_den_eiwege_wee
1960_dkirmesgaescht
1960_mummseiss
1961_eng_hellecht_op_der_musel
1963_de_friddche_muss_dru_glaewen
1963_dguckucksblummen
1966_den_horrbock
1966_marcel_reuland_owend
1967_dwonner_vu_spesbech
1968_dzweckmillchen
1969_enner_bloem_himmel
1970_dsprangbriet
1971_de_friddche_get_dokter
Escher Liewensfrou:
Probe I: Liewen,Liewen,Liewen
Prochainement au Chapiteau du Théâtre
20/21-03-2009 au Chapiteau du Théâtre
Et spillt d'Equipe vum Liewensfrou
Escher Liewensfrou: Kannermusical
18-03-2008
Kannermusical
am Kader "100 Joer Escher Liewensfrou"
a Coproductioun mam
"Conservatoire de Musique de la Ville d'Esch-sur-Alzette"
All Dag E Bessen
Text: Micky Bintz-Erpelding, fräi nom H.C. Andersen
Musek: Albert M. Mariniv.
Escher Liewensfrou: Assemblée Générale
14-04-2008
L'Assemblée Générale du "Escher Liewensfrou" a eu lieu au Café UbU en présence du conseiller communal Dan Codello et de Jeannot Clement, vice-président de l'UGDA.
Le sympathique Raymond Stüren fût décoré pour 20 ans de présence.
Patrick Jung a été nommé Photographe de l'Ensemble.
Escher Liewensfrou au Théâtre Esch/Alzette
07/13/14-11-2007
"Eng Aspro fir Zwee"
Comédie nom Woody Allen sengem Stéck "Play it again Sam"
Sous le Patronage
de
la Ville d'Esch-sur-Alzette
le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supèrieur et de la Recherche
l'Union Grand-Duc Adolphe
Escher Liewensfrou: Séance Académique au Conservatoire
14-12-2007
Escher Liewensfrou: Séance Académique au Conservatoire
Escher Liewensfrou: Marcel Reuland Owend
17-02-2008
Pavillon " Art et Gastronomie "
Marcel Reuland Owend
Soirée dinatoire mat Sketcher an Texter fum Marcel Reuland
Et spillt d'Equipe vum Liewensfrou
"Black Comedy" par le "Escher Liewensfrou"
30.03-01.04-2006 au Théâtre Municipal
Pièce de l'auteur Peter Shaffer, traduite en luxembourgeois par Marc Herman.
Sous la régie de Paul Christophe.
L'auteur Peter Shaffer est connu pour les pièces comme: "Laura und Lotte", "Equus" et "Amadeus" ( film de Milos Forman )
" 100 Joer Esch "
07.-08.-07-2006 au site Nonnewisen
Un concert de l'Harmonie municipale d'Esch-sur-Alzette sous la direction de Georges Wagner au châpiteau « Nonnewisen », Parc du Centenaire, Esch-sur-Alzette.
L'Harmonie présente dans la première partie du concert des com¬positeurs qui ont vécu ou travaillé à Esch-sur-Alzette ; François Ewen, J.P. Lassans, Arnould Tanson, Louis Petit, Georges Wagner et Hélène Buchholtz. Les deux compositions Scherzo et Sérénade de Hélène Buchholtz, retrouvées grâce au travail du CID Femmes , vont connaître une renaissance à Esch. Dans le deuxième partie, l'Harmonie invite le public à un voyage à travers le temps. Sur les sons de l'Harmonie, des photos sélection¬nées de différentes collections eschoises, notamment des riches ar¬chives photographiques de la Ville, illustrent les différentes étapes que la Ville d'Esch et les Eschois ont vecues lors de ces cent et pas dernières années. avec la collaboration de : Jean Reitz (coordination), Vera Weisgerber (montage photos), le CID Femmes (mise à disposition des parti¬tions), Société théâtrale Escher Liewensfrou ».
Esch Op Honnert
24.09-30.09-2006
Théâtre Municipal de la Ville
et soll iwwert de Batti Hoffmann, eng imaginär Escher Figur, deen 1906 an Esch op d'Welt kënnt, ann deen no honnert Joer zesumme matt der Stad Esch séng honnert Joer feiert, d'Chronik vunn eiser Stad op eng ënnerhalsam Manéier viergefouert ginn
Text + Regie: Fons Konz
Kompositioun: Erny Delosch
Scénographie: Jeannot Gindorff + Roby Paul
Et spillen: eisen Escher "liewensfrou" an e puer Bäigeprafftener an dem klenge Jak Hermes
Et séngt: eis Escher "Uelzecht"
Kostümer: Yvette Engel
Counter